BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 116/13 Wojta Gminy Wizna

z dnia: 14 lutego 2013r.
w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Wizna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 pkt 1 uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§1

Minimalne stawki czynszu za dzierżawę gruntu, przeznaczonego na cele rolnicze w kwocie 200zł/ha rocznie.

§2

Minimalne stawki czynszu za najem lokalu użytkowego, przeznaczonego pod działalność handlową w kwocie 3zł/m² netto miesięcznie.

§3

Nowe stawki czynszu dzierżawy i najmu nie obowiązują dla umów podpisanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lut 2013 09:34
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1510 razy