BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XV/79/12 RADY GMINY WIZNA

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w stosunku do nieruchomości położonej na terenie miejscowości Wizna:
- działka oznaczona nr 1119 o pow. 2000 m², posiadająca urządzoną  KW nr 1521.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                      Przewodniczący  Rady
Danuta  Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2012 10:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 878 razy