BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 12/2012

z dnia: 13 grudnia 2012 r.
w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na rok 2013

 

Na podstawie pkt VI. 1. załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 12/11  Wójta Gminy Wizna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo – podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na rok 2013 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załączniknr 1 do Zarządzenia Nr 12/12 Wójta Gminy Wizna
z dnia 13 grudnia 2012 r.

 

Plan kontroli podatkowej na 2013 rok

 

Zgodnie z pkt VI. 1. załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 12/11 Wójta Gminy Wizna
z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo
 – podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od środków transportowych ustala się plan kontroli podatkowej na 2013 rok
w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W 2013 roku kontrolą podatkową zostaną objęte:

1.      Na terenie miejscowości Wizna:

-  (1 jednostka opodatkowania).

 

2.      Obszary wiejskie:

- Nieławice (1 jednostka opodatkowania).

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2012 09:36
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1385 razy