BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/100/12 Rady Gminy Wizna

z dnia: 26 września 2012r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji dotyczącej remontu nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa , ul. Pawła z Wizny w Wiźnie i zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na ten cel.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

                                                       § 1
Przystępuje się do realizacji w roku 2013 inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości gminnej – Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny”. 

                                                       § 2
Zabezpiecza się w projekcie budżetu gminy Wizna na 2013r. kwotę 511.730,00 zł stanowiącą niezbędne środki finansowe do realizacji zadania określonego w § 1 uchwały, z której:
1)  70 %  to środki własne gminy,
2)  30% to dotacja z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

                                                           § 3
Warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji dotyczącej remontu nawierzchni ulic:
ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny jest pozyskanie środków
z programu wieloletniego pn.Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w ramach, którego inwestycja ma być wykonywana.

                                                         § 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

                                                          § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący  Rady
   Danuta  Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2012 14:01
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 856 razy