BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 83/12 Wójta Gminy Wizna

z dnia: 11 lipca 2012
w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

  Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§  1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo" w składzie:
1)   Józef Gawroński  - Przewodniczący komisji, 
2)   Elżbieta Stankiewicz    -  Sekretarz,
3)   Kazimierz Jancewicz    -  Członek komisji.

§ 2

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem 16.07.2012r.

2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, które    było przedmiotem postępowania lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§ 3

Zadania i tryb pracy Komisja przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2012 14:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 937 razy