BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 90/12 WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia: 26 lipca 2012
w sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wizna.

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz §28 pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)   Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

1. Powierza prowadzenie rokowań komisji przetargowej, która przeprowadzała ostatni przetarg,  w składzie:
Przewodniczący: Gawroński Józef
Członkowie:      Stankiewicz Elżbieta
                          Armo Aleksandra
                          Jancewicz Kazimierz

2.  Komisja przeprowadzi rokowania  na sprzedaż działki nr 136/2 położonej na terenie wsi Wierciszewo, gm Wizna

§2

Do zadań komisji należy w szczególności :


  1. opracowanie regulaminu rokowań
  2. poinformowanie uczestników o zasadach przeprowadzenia rokowań
  3. przeprowadzenie rokowań
  4. sporządzenie protokołu z rokowań

§ 3

Po zakończeniu rokowań komisja rozwiązuje się.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2012 13:26
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1347 razy