BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 13/11 WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia: z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na rok 2012.

 

Na podstawie pkt VI. 1. załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 12/11  Wójta Gminy Wizna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo – podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na rok 2012 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/11 Wójta Gminy Wizna
z dnia 22 listopada 2011 r.

 

Plan kontroli podatkowej na 2012 rok

 

Zgodnie z pkt VI. 1. załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 12/11 Wójta Gminy Wizna
z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo
 – podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od środków transportowych ustala się plan kontroli podatkowej na 2012 rok
w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W 2012 roku kontrolą podatkową zostaną objęte:

1.      Na terenie miejscowości Wizna:

- ul. Mickiewicza (1 jednostka opodatkowania),

- ul. Plac Kapitana Raginisa (1 jednostka opodatkowania),

 

2. Obszary wiejskie:

- Srebrowo (1 jednostka opodatkowania),

- Rutki (1 jednostka opodatkowania),

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 maj 2012 14:18
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 926 razy