BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/11

z dnia: 19.05.2011r
w sprawie: w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Wizna Nr VI/29/07 z dnia 23 luty 2007 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje:

§ 1.

1.  Przeznacza się do zmiany nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr 631, pow. 0,02ha, położoną w obrębie wsi Bronowo, stanowiącą mienie komunalne Gminy Wizna na sąsiednią nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 341/5 o pow. 0,0217ha położoną w obrębie wsi Bronowo, stanowiącą własność Stanisława i Urszuli Dytkowskich zam. Bronowo ul. Wschodnia 33, 18-430 Wizna.

2. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego cena nieruchomości wynosi:
1) działki nr 631  926,00 PLN
2) działki nr 341/5  1 115,00 PLN

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 maj 2011 08:31
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 930 razy