BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/11

z dnia: 29 kwietnia 2011r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2011 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna.

 

Na podstawie  art. 129 § 1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późń. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 02 maja 2011 roku jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna,za odpracowaniem w dniu 7 maja 2011r.

§ 2

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 kwi 2011 12:44
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1232 razy