BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/7/02

z dnia: 4 grudnia 2002 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wizna
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwala się , co następuje :

§ 1

Wybrać na Przewodniczącego Rady Gminy Wizna radnego Sławomira Abramowicza.

§ 2

Protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Radny Senior
Lech Biedrzycki
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 13:57
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1690 razy