BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/9/02

z dnia: 4 grudnia 2002 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984 ) uchwala się, co następuje :

§ 1

Wybrać w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna następujących radnych :

1. Malinowski Jan
2. Napiórkowski Tomasz
3. Szulc Zbigniew

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 14:48
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1702 razy