BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 43 /07

z dnia: 06 listopada 2007 r.
w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa w miejscowości Niwkowo.
Na podstawie § 17 ust.2 Statutu Sołectwa Niwkowo stanowiącego załącznik
nr 10 do uchwały nr IX/46/03 Rady Gminy Wizna z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Wizna zarządza się , co następuje :
§ 1

Zwołać w celu wyboru sołtysa w miejscowości Niwkowo w terminie nie późniejszym niż
30 listopada 2007r. zebranie wiejskie mieszkańców i organizacyjnie je zabezpieczyć .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 08:55
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1327 razy