BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE

z dnia: 11maja 2007 roku
w sprawie: nieruchomości przeznaczonej w drodze przetargu do wydzierżawienia
Na podstawie art

                  Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.25 ust.1 i art.35 ust.1 pkt 2 oraz art 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm) a także uchwały Nr XXV/29/07 Rady Gminy Wizna z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam:

 

§ 1

 

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę w formie pisemnego nieograniczonego przetargu niżej wymienione nieruchomości :

 

Lp.

położenie - wieś

Nr działki

powierzchnia - ha

1.

Bronowo

355

0,25

2.

 

489

1,13

3.

Boguszki

  22

0,50

4.

Niwkowo

173

0,09

 

 

393

0,31

 

 

394

0,11

5.

Srebrowo

157

1,34

 

 

    5

0,60

 

 

    6

0,08

 

 

    8

0,61

 

 

    9

0,32

 

 

156

0,04

6.

Sieburczyn

370

0,24

 

 

371

0,24

 

 

375

0,05

 

 

378

0,21

 

 

307

0,57

 

 

329

0,15

 

 

332

0,18

 

 

476

0,89

7.

Zanklewo

  57

0,12

 

 

  58

1,07

 

 

 

§ 2

 

Ustalam cenę wywoławczą czynszu rocznego niezabudowanych gruntów przeznaczonych na cele produkcji rolnej położonych we wsi  Sieburczyn  oznaczonych nr nr działek 370,371, 375,378  w wysokości  300zł za 1 ha  oraz  grunty pozostałe   200zł  za  1 ha.

 

§ 3

 

Sporządzić wykaz nieruchomości  do oddania w dzierżawę i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie  na stronie internetowej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 maj 2007 14:33
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1202 razy