BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/27/03

z dnia: 12 lutego 2003 roku
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2003 rok
Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Regulaminu Rady Gminy Wizna stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Wizna uchwalonego uchwałą
Nr XVI/58/96 Rady Gminy Wizna z dnia 11 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wizna (Dz. Urz. Województwa Łomżyńskiego Nr 22 , poz. 61, Nr 29, poz. 96, Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2000 r. Nr 21, poz. 283 ) u c h w a l a się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Wizna na 2003r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:49
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1734 razy