BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE nr 150/06

z dnia: 8 lutego 2006 r.
w sprawie: : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Bożejwie.
Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/ Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm/ zarządzam co następuje:
§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Bożejwie w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 mar 2006 12:20
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1559 razy