BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/69/04

z dnia: 5 lutego 2004 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2004r.
Na podstawie § 25 Statutu Gminy Wizna uchwalonego uchwałą
Nr VII/43/03 Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wizna ( Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 47, poz.1021 ) u c h w a l a się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Wizna na 2004r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:26
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1723 razy
Ilość edycji: 1