BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIII / 131/ 05

z dnia: 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 48 ust.1, 109, 111, 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ) u c h w a l a , co następuje :

§ 1. 1 Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych w kwocie 33.300,- zł :zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do uchwały RADY GMINY Nr XXX / 121 / 05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. pn. ”Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Po dokonanych zmianach budżet gminy ogółem wynosi :
DOCHODY - 7. 549. 549- ZŁ
WYDATKI - 7. 841.729,- ZŁ
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lip 2005 09:37
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1613 razy