BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/10/02

z dnia: 4 grudnia 2002 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wizna
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwala się , co następuje :

§ 1

Wybrać w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Finansów Rady Gminy Wizna następujących radnych :


1. Krasnowski Tadeusz
2. Szymanowski Mirosław
3. Grabowski Wojciech

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1696 razy