BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/ 5 /02

z dnia: 4 listopada 2002 roku
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wizna
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwala się , co następuje :

§ 1

Przyjąć rezygnację radnej Elżbiety Nadolnej z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wizna .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Grażyna Zarzecka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1705 razy