BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/96/04

z dnia: 25 listopada 2004 r.
w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wizna na lata 2004 - 2008
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 r,Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214,poz.1806 , Nr 152, poz. 1271 z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wizna na lata 2004 – 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 11:40
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1629 razy
Ilość edycji: 1