BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A NR XXV/92/04

z dnia: 25 listopada 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi
Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r nr 98, poz.1071
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Jana Galińskiego zam. Wizna
ul. Kombatantów 1 w sprawie działalności kierownika OPS Wizna, dotyczącej przyznania przez ośrodek pomocy społecznej w Wiźnie zasiłku okresowego i celowego w kwotach nie wystarczających na zabezpieczenie potrzeb życiowych, skargę uznaje się za niezasadną. Uzasadnienie zawiera załącznik do uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 11:38
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1921 razy