BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 111/17

z dnia: 10 maja 2017 r.
w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód.

ZARZĄDZENIE NR  111/17
Wójta Gminy WIZNA

 z dnia: 10 maja  2017 roku

w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód.

 

  Na podstawie art. 19 ust. 5 w zw. z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017r., poz. 209) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do Szacowania Szkód, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:


  1. Elżbieta Stankiewicz - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - Przewodnicząca Komisji,
  2. Beata Górska – Inspektor w Urzędzie Gminy Wizna – Członek Komisji,
  3. Renata Detkiewicz – Inspektor w Urzędzie Gminy Wizna – Członek Komisji.

§ 2

Do zadań Komisji należy określenie i oszacowanie wielkości zniszczeń nawierzchni drogi oraz przepustów pod koroną drogi spowodowanych w następstwie podtopień, które wystąpiły w dniu 7 maja 2017r. na drodze gminnej Nr 172018B w miejscowości Wierciszewo,  na odcinku od drogi powiatowej Nr 1966B do drogi gminnej Nr 172019B.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      WÓJT
                                                                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 maj 2017 11:11
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 871 razy