BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 103/17

z dnia: 13 marca 2017 r.
w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód.

  Na podstawie art. 19 ust. 5 w zw. z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017r., poz. 209) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do Szacowania Szkód, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:


  1. Elżbieta Stankiewicz - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - Przewodnicząca Komisji,
  2. Beata Górska – Inspektor w Urzędzie Gminy Wizna – Członek Komisji,
  3. Renata Detkiewicz – Inspektor w Urzędzie Gminy Wizna – Członek Komisji.

§ 2

Do zadań Komisji należy określenie i oszacowanie wielkości zniszczeń nawierzchni drogi oraz przepustów pod koroną drogi spowodowanych w następstwie powodzi i podtopień, które wystąpiły w miesiącach luty – marzec 2017r. na drodze Nr 105611B Wizna – Ruś, na odcinku od drogi krajowej DK64 do końca miejscowości Ruś.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      WÓJT
                                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 mar 2017 08:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 835 razy