BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIII/87/04

z dnia: 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu „Planu Ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego „
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 r,Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214,poz.1806 , Nr 152, poz. 1271 z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), oraz art.19 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz.880) uchwala się, co następuje :

§ 1


Opiniuje się pozytywnie projekt „ Planu Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2004 12:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1688 razy