BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733.8.2013                                                       Wizna dnia 03.02.2014r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 1/2014 z dnia 03.02.2014r. zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół w Wiźnie i halą sportową oraz budowie windy osobowej w szybie zewnętrznym, na terenie obejmującym część działek nr 1350, 1349 położonych w Wiźnie, przy plac kpt. Raginisa 12.

Informuje się, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna II.

                                                                                WÓJT
                                                                   dr inż. Zbigniew Sokołowski          

Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2014 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2014 11:07
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:41
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1362 razy