BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Na terenie Gminy Wizna istnieją następujące Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i), gdzie należy dostarczać odpady problematyczne, które trzeba wydzielić ze względu na swój charakter.

PSZOK zlokalizowany znajduje się przy ul. Szosa Białostocka 2. Na plac w tym punkcie należy dostarczać:
· Popiół i gruz budowlany,
· Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i odpady wielkogabarytowe,
· Akumulatory, chemikalia, zużyte opony samochodowe,
· Żarówki i świetlówki,
· Inne odpady niebezpieczne.

Na terenie gminy znajdują się również:

1. Punkt zbiórki odpadów medycznych. Znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia, ul. Pl. Kpt. Raginisa 31.

2. Punkty do zbierania baterii i akumulatorów małogabarytowych:

 -  Urząd Gminy Wizna, Pl. Kpt. Raginisa 35,

 -  Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie, ul. Pl. Kpt. Raginisa 12,

 -  Budynek Szkoły Podstawowej w Rutkach, Rutki 2.