BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733.4.2013                                            Wizna, dnia  16.05.2013r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamia się, że decyzją  nr 2/2013 z dnia 16.05.2013r. zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, na terenie wsi: Stare Bożejewo, Janczewo i Bronowo, gmina Wizna, obejmującym:
- część działek o nr geod.: 495/3, 484/56, 484/54 - obręb Stare Bożejewo,
- część działek o nr geod.: 14, 33, 34, 35, 36, 405, 39, 40, 407, 408/2, 42,43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 81, 82, 83, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 402, 98, 99, 100, 101, 412, 413/1, 414/3, 427/1, 419/4, 416/1 - obręb Janczewo,
-część działek o nr geod.: 589, 29/1, 32/2, 32/3 - obręb Bronowo.

Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Bronowo, Janczewo, Stare Bożejewo.

                                                                  WÓJT
                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski                     
                                   

Data powstania: piątek, 17 maj 2013 18:53
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2013 18:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1686 razy