BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję celu publicznego

GK. 6733.10.2012                                Wizna, dnia 25.02.2013r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 25.02.2013r. została wydana decyzja (znak GK.6733.10.2012) zmieniająca decyzję nr 9/2012 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 29.11.2012r.  dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w miejscowości Bożejewo na drodze krajowej nr 64 w km 13+544”, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr 509, 510,  520  położonym w obrębie miejscowości  Stare Bożejewo, gmina Wizna.

       W związku z powyższym informuje się, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Bożejewo.
                                                                                                         

                                                                   wz. Wójta
                                                           mgr  Józef Gawroński
                                                               Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 26 lut 2013 15:29
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2013 15:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1835 razy