BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

  Ogłoszenie
Wójta Gminy Wizna
 z dnia  15 lutego 2013r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i  najmu.

Działając na podstawie  art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r  nr 102  poz. 651 z późn zm.) Wójt Gminy Wizna ogłasza co następuje:
z zasobu nieruchomości Gminy Wizna przeznaczone zostały do wydzierżawienia i najmu w formie przetargu  nieograniczonego pisemnego następujące nieruchomości:

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy, najmu poniżej 3 lat w 2013 roku

Lp.

Oznaczenie  nieruchomości wg księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg rejestru nieruchomości

Powierz-chnia nierucho-mości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy,  najmu

Terminy wnoszenia opłat

Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy, najmu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  dzierżawienia, najmu

1

 

Kw. 29254

391/3 obręb Bronowo

0,57ha

Rolna niezabudowana

Dzierżawa z przeznaczeniem na działalność rolniczą

200zł/ha

rocznie

Przetarg nieograniczony pisemny

Nie dotyczy

2

kw. 29254

392/3 obręb Bronowo

0,64ha

Rolna niezabudowana

Dzierżawa z przeznaczeniem na działalność rolniczą

200zł/ha

rocznie

Przetarg nieograniczony pisemny

Nie dotyczy

3

Kw 29254

cz. 392/1 obręb Bronowo

0,58ha

Rolna niezabudowana

Dzierżawa z przeznaczeniem na działalność rolniczą

200zł/ha

roczne

Przetarg nieograniczony pisemny

Nie dotyczy

4

 Kw 27932

115/1 i 114 obręb Bronowo

91,11m²

Lokal użytkowy

Najem z przeznaczeniem na działalność handlową

3zł/m²

miesięcznie

Przetarg nieograniczony pisemny

Nie dotyczy

Data powstania: wtorek, 19 lut 2013 11:28
Data opublikowania: wtorek, 19 lut 2013 11:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:58
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2183 razy