BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

GK. 6733.11.2012                                                      Wizna, dnia 31.12.2012r.

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamia się, że decyzją nr 10/2012 z dnia 31.12.2012r. (znak GK. 6733.11.2012) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń „Punktu Ośrodka Zdrowia” na mieszkania komunalne, przewidzianej do realizacji w istniejącym budynku usługowo-mieszkalnym, na terenie nieruchomości obejmującym działki o nr 114 i 115/1 położonej przy ul. Mostowej w Bronowie, gmina Wizna.

Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Bronowo.

                                                                         wz. Wójta
                                                                  mgr Józef Gawroński
                                                                     Sekretarz Gminy

Data powstania: poniedziałek, 31 gru 2012 11:28
Data opublikowania: poniedziałek, 31 gru 2012 11:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1233 razy