BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733. 10 .2012                                                 Wizna, dnia 29.11.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 9/2012 z dnia 29.11.2012r. (znak GK. 6733.10.2012) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w miejscowości Bożejewo na drodze krajowej nr 64 w km 13+544”, polegającą na wzmocnieniu i poszerzeniu obiektu wraz z uregulowaniem zrzutu wód opadowych, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek nr 509, 510 i 520 położonym w obrębie miejscowości Stare Bożejewo, gmina Wizna.

Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Bożejewo.

       wz. Wójta
  mgr Józef Gawroński
    Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 29 lis 2012 13:39
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2012 13:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1238 razy