BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733. 9 .2012                                                         Wizna, dnia 20.11.2012r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 8/2012 z dnia 20.11.2012r. (znak GK. 6733.9.2012) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest inwestycja pn.: „Sulin – odbudowa pompowni” przewidzianej do  realizacji na terenie obejmującym  działki nr 7/1, 7/10 7/11, 10 i 26  położonych na gruntach wsi Sulin gmina Wizna.

Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna 

            WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 21 lis 2012 09:11
Data opublikowania: środa, 21 lis 2012 09:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1219 razy