BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

 GK.6220.6.2012                                        Wizna, dnia 10 października 2012r

OBWIESZCZENIE 

       Wójt Gminy Wizna, działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 9 października 2012r., na wniosek Biura Inżynierii Lądowej AGARM Rafał Kiedrowski ul. Źródło Marii 34c wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Łojewek w m. Bożejewo na drodze krajowej nr 64 km 13+544.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Wizna Pl. Raginisa 35 w pokoju nr 11 w godzianch 8:00 do 13:30.

         WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 17 paź 2012 13:23
Data opublikowania: środa, 17 paź 2012 13:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:58
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1315 razy