BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r.

ZARZĄDZENIE Nr 9 / 03

WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 18 marca 2003 r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.


Na podstawie art.136 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz.148 ) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz.428, z 1994 r. Nr 76 poz.344, z 1995 r. Nr 124 poz.601, z 1996r. Nr 58 poz.262, Nr 106 poz.496, z 1997r. Nr 28 poz.153, Nr 41 poz.255, Nr 106 poz.679, Nr 113 poz.734, Nr 141 poz.943, z 1998r. Nr 155 poz.1014, Nr 160 poz.1062 ) WÓJT GMINY postanawia :

§ 1.

P r z y j ą ć :

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok , według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 6. 784. 825,- zł,
- wykonanie dochodów wynosi 6. 902. 040,- zł,

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 8. 061. 853,- zł
wykonanie wydatków wynosi : 6. 897. 516,- zł

zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 i 2

2) Sprawozdania , o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały:
Radzie Gminy,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 13:17
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 13:20
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2197 razy