BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie za wykonanie budżetu gminy na 2001r.

UCHWAŁA Nr 112 / 141 / 02

ZARZĄDU GMINY WIZNA

z dnia 19 marca 2002 r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok.


Na podstawie art.136 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz,1014 z 1998 r., z 1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485 ) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz.428, z 1994 r. Nr 76 poz.344, z 1995 r. Nr 124 poz.601, z 1996r. Nr 58 poz.262, Nr 106 poz.496, z 1997r. Nr 28 poz.153, Nr 41 poz.255, Nr 106 poz.679, Nr 113 poz.734, Nr 141 poz.943, z 1998r. Nr 155 poz.1014, Nr 160 poz.1062 ) ZARZĄD GMINY postanawia :

§ 1.

P r z y j ą ć :

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2001 rok , według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 6,092,882,- zł,
- wykonanie dochodów wynosi 6,126,837,- zł,

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 6,532,977,- zł
wykonanie wydatków wynosi : 5,680,039,- zł

zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 i 2

2) Sprawozdania , o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały:
Radzie Gminy,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 13:09
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 13:12
Data edycji: wtorek, 9 mar 2004 00:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2319 razy
Ilość edycji: 3