BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

 

Na podstawie art.267 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY postanawia :

§ 1. P r z y j ą ć :

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok , według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11. 066. 626, 00 zł,

- wykonanie dochodów wynosi 11. 263. 496, 03 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 13. 513. 98100

- wykonanie wydatków wynosi : 11. 102. 669, 50 zł zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 , 2 i 3

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2011 r. zgodnie z załącznikami Nr Nr 4 i 5

3) Informację o stanie mienia komunalnego Zgodnie z załącznikiem Nr 6

4) Sprawozdania ,o których mowa w pkt. 1 , 2 i 3 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;

a) Radzie Gminy,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 22 kwi 2012 18:20
Data opublikowania: niedziela, 22 kwi 2012 20:22
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1614 razy