BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Inwestycja celu publicznego

 GK. 6733 . 8 . 2011                                      Wizna dnia 12.09.2011r

 

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Wizna  z siedzibą:  plac kpt. Raginisa 35,   18 – 430  Wizna  w dniu 26.08.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową przepustu drogowego przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi gminnej  obejmującym działkę nr 1428, położonej w     m. Wizna, gmina Wizna.

         Informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

   wz.  WÓJTA
mgr Józef Gawroński
Sekretarz Gminy

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
1. zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
3. wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna  I.

 

Data powstania: poniedziałek, 12 wrz 2011 13:29
Data opublikowania: poniedziałek, 12 wrz 2011 13:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 14:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1605 razy