BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

  GK. 6733 . 7 . 2011                       Wizna dnia 08.08.2011r

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Wizna   z siedzibą:  plac kpt. Raginisa 35,    18–430 Wizna w dniu 21.07.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania istniejacego budynku usługowo-mieszkalnego (usługi weterynaryjne) na budynek mieszkalny wielorodzinny o pięciu lokalach mieszkalnych przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 1005, położonym przy  ul. Łomżyńskiej, gmina Wizna.

         Informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

        Z up. Wójta
mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
p.o.Kierownik Referatu Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
1. zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,
3. wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wizna  II.

Data powstania: poniedziałek, 8 sie 2011 13:10
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sie 2011 13:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 14:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1593 razy