BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŻ NA ZAPYTANIA 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ściekow Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap

  GK. 271.4.2011                                    Wizna, dnia 2011.04.08

                                                       

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ściekow Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap

            Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt. VII. SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.
Zakres  rzeczowy obejmuje wykonanie przepompowni  ścieków, w załączonych przedmiarach brak jest robót elektrycznych zasilających przepompownie, czy roboty elektryczne wykona Zamawiający.

Odpowiedz:
Zasilenie wraz z skrzynką elektryczną umieszczoną w ogrodzeniu przepompowni wykona Zakład Energetyczny we własnym zakresie w ramach zawartej umowy z Zamawiającym. Wykonawca robót doprowadzi przyłącze do skrzynki w ramach kosztów urządzenia – pomp.

Pytanie 2.
Z uwagi na zróżnicowane warunki gruntowe obejmujące przedmiot zamówienia zwracamy się z pytaniem czy w przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany gruntu Zamawiający zapłaci za wymianę gruntu. W przedmiarach dostarczonych przez Zamawiającego nie występuje wymiana gruntów.

Odpowiedz:
Nie zachodzą potrzeby na wymianę gruntu. Sieć kanalizacyjna przechodzi przez działki prywatne nieutwardzone, zaś przejścia przez drogę przechodzą w rurach osłonowych – przeciskami. 

Pytanie 3.
Zakres rzeczowy przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 200 mm wynosi 281.10 mb, natomiast zakres rzeczowy przecisków rurą stalową fi 273/8 mm wynosi – 179.00 mb, tzn. że 64% przyłączy należy wykonać metodą przecisków, czy tak jest w dokumentacji technicznej?

Odpowiedz:
Tak jest w dokumentacji, 36% wyliczonych przez oferenta przyłączy kwalifikowanych  przechodzi przez działki prywatne do granicy działek.

Pytanie 4.
W dokumentacji technicznej przyłączy kanalizacji sanitarnej występuje 2 kpl. przydomowych przepompowni ścieków, natomiast w SIWZ nie są ujęte przpompownie do wykonania, ujęty jest rurociąg PE fi 75 mm, czy do wyceny należy ująć 2 kpl. przepompowni przydomowych?

Odpowiedz:
Koszt 2 kpl. przepompowni przydomowych jako urządzenia jest kosztem nie kwalifikowanym przyłącza a więc w przypadku realizacji opłacone będzie, indywidualnie przez użytkownika. Rurociąg PE fi 75 mm ujęty w przedmiarze do wyceny ułożony zostanie tylko do granicy działki, w przypadku realizacji do odbiorcy za pozostały odcinek użytkownik opłaci we własnym zakresie.  

    WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2011 13:11
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2011 13:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:54
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1831 razy