BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 156 / 10

WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 15 marca 2010 r.

 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2009 rok.

 

 

                    Na podstawie  art.199 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104  z późniejszymi zmianami) w związku z art. art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241  ) WÓJT GMINY  postanawia :

 

§ 1.

 

P   r   z   y   j   ą   ć :

 

1)      Sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za 2009 rok , według którego:

 

-     plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi   11. 388. 812, 00 zł,

-     wykonanie dochodów wynosi                                  11. 553. 273, 81 zł,

 

-          plan wydatków  po dokonanych zmianach wynosi:  12. 773. 897, 00

-          wykonanie wydatków wynosi :                                 11. 888. 422, 71

 

zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 , 2 i 3

 

2)      Sprawozdania ,o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia   zarządzenia;

 

a)      Radzie Gminy,

b)      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2011 12:59
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2011 13:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1643 razy