BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Dotyczy:ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej dla potrzeb łączności PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok

GK. 6733 .4 .11                              Wizna dnia 01.04.2011r  

 

OBWIESZCZENIE  

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja  S.A.  z siedzibą:  ul. Garbarska 21 a  20-340 Lublin  Oddział  Białystok  ul. Elektryczna 13  15 – 950  Białystok w dniu 24.03.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową wieży telekomunikacyjnej dla potrzeb łączności PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok realizowanej na terenie  istniejacej stacji transformatorowej 110/15kV, obejmujacym  część działki nr 38, połozonej w miejscowości Wizna, gmina Wizna.

Informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

            WÓJT
dr inż. Zbigniew  Sokołowski

Data powstania: wtorek, 5 kwi 2011 13:56
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2011 14:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 14:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1719 razy