BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Budowa obory o obsadzie 55 DJP, na ściółce płytkiej, płyty obornikowej, zbiornika na gnojówkę oraz zbiornika na ścieki socjalne we wsi Siebuczyn.

GK.6220.1.2011                                            Wizna dn. 4.02.2011r.

 

Informacja o wydaniu decyzji 

            Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lutego 2011r. została wydana na wniosek  Grzegorza Nacewicza zam. Sieburczyn 29, 18-430 Wizna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 55 DJP, na ściółce płytkiej, płyty obornikowej, zbiornika na gnojówkę oraz zbiornika na ścieki socjalne

            Na podstawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

            Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy w Wiźnie, Pl. Kpt. Raginisa 35, w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń UG Wizna oraz na gminnej stronie internetowej bip.wizna.pl/

                                                                                                  WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 17 lut 2011 11:08
Data opublikowania: czwartek, 17 lut 2011 11:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:49
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2077 razy