BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie

  GK. 271.2.11                                       Wizna, dnia  11.02.2011r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt 7 SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Punkt 5 SIWZ ”Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” ppkt 5.1 warunek dotyczący „posiadania wiedzy i doświadczenia” - Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się co najmniej  2 zamówieniami polegającymi na remoncie chodników lub budowie parkingów o nawierzchni z kostki betonowej. Czy Wykonawca spełni warunek wykazując się zamówieniami polegającymi na budowie chodników i wjazdów z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda?

Odpowiedź:
Tak. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując się zamówieniami polegającymi na budowie chodników i wjazdów z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda.

 

                                                            WÓJT
                                             dr inż. Zbigniew  Sokołowski

Data powstania: piątek, 11 lut 2011 15:13
Data opublikowania: piątek, 11 lut 2011 15:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2026 razy