BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy:wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo- Janczewo- Bożejewo-Olszyny na odcinku Janczewo -Bronowo w km 0+000,00- 2+165,72

 

OBWIESZCZENIE

        Stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo od km rob. 0+000,00 do km rob. 2+165,72, gm. Wizna, powiat łomżyński, realizowana na działkach: obręb m. Janczewo – nr 131, 417/1, 419/4; obręb m. Bronowo – nr 599/1, 599/2 i działce po podziale: obręb m. Bronowo – nr 86/1, gmina Wizna.

Sprawa prowadzona jest z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

       Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 318, tel. nr 086-215-69-23.

 

Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki

Data powstania: piątek, 10 wrz 2010 08:31
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2010 08:50
Data przejścia do archiwum: środa, 29 wrz 2010 12:56
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1425 razy