BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 - z późn. zm.)zawiadamia się, że w dniu 9 lipca 2010r. dla Gminy Wizna została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej Nr 105623B relacji Srebrowo - Rutki o długości 1316m, na działce nr 375 położonej w obrębie miejscowości Srebrowo, gm. Wizna.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 318

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

                                                                     Z up. Starosty
                                                               Mgr inż. Wacław  Sierbiński
                                                           Naczelnik Wydziału Rolnictwa, 
                                                          Ochrony Środowiska i Budownictwa
Data powstania: czwartek, 15 lip 2010 13:02
Data opublikowania: czwartek, 15 lip 2010 13:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sie 2010 10:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1389 razy