BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

 

Stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.nr 80, poz. 721 z późn.zm.) zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Kokoszki – Guty w km 0+000 do km 2+926 na terenie Gminy Piątnica i Gminy Wizna realizowane na działkach:

- obręb m. Kokoszki Nr: 73/3, 73/5, 71/1, 72/1

- obręb m. Choszczewo Nr: 65/1

- obręb m. Guty Nr: 64/3, 67/1, 68/3, 68/5, 69/1, 123, 126/1, 127/1

i działkach po podziale:

- obręb m. Kokoszki Nr 45/4, 11/12, 44/3, 43/3, 42/3, 41/4, 40/8, 128/1, 128/2.

 

Sprawa prowadzona jest z wniosku – Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

 

Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 328, tel. nr 086-215-69-20.

 

 

                                                                         Starosta Łomżyński

 

Data powstania: środa, 23 cze 2010 13:49
Data opublikowania: środa, 23 cze 2010 13:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1526 razy