BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa drogi gminnej relacji Srebrowo-Rutki

Wizna dnia 28.04.2010r

GK. 7331-34/W/10

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Wizna z siedzibą w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35 w dniu 23.04.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną przebudową drogi gminnej relacji Srebrowo - Rutki przewidzianej do realizacji w pasie drogowym    drogi gminnej, obejmującym działkę nr  375 położonym na gruntach wsi Srebrowo,  gm. Wizna.

 

Informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:

1. zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie,
2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,

3. wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Srebrowo i Rutki.

 

Data powstania: czwartek, 29 kwi 2010 09:21
Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2010 09:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1407 razy