BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

GK. 7331- 24/W/09/10                        Wizna, dnia 13.04.2010r

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.04.2010r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji nr GK. 7331- 14/2010 z dnia 22.03.2010r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (ZMB 4401A), wieży kratowej o wysokości 59,5m n.p.t., instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej emitującej pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000MHz, których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi maksymalnie 2950W, na terenie obejmującym część działki nr 371 położonej w obrębie Mężenin, gm. Rutki. 

Niniejszym informuje się strony, że akta sprawy wraz z odwołaniem zostaną przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2, 18-400 Łomża.

                                                                                                          Wójt

dr inż. Zbigniew  Sokołowski

 

Data powstania: wtorek, 13 kwi 2010 14:35
Data opublikowania: wtorek, 13 kwi 2010 14:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 maj 2010 10:58
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1439 razy