BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 30 000 EURO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 30 000 EURO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Urząd Gminy w Wiźnie ul. Plac kpt. Raginisa 35 ogłasza przetarg na wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz utwardzenia placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w m. Rutki

Termin realizacji zamówienia do 10.10.2003r. Oferta musi spełniać warunki określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.19.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35. Uprawniony do kontaktów z oferentami jest
Pan Kazimierz Jancewicz tel. (086) 219 60 18 w.31.

Ofertę zapakowaną zgodnie ze specyfikacją warunków przetargu należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Plac kpt. Raginisa 35 w terminie do dnia 10.09.2003 r. do godz.1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2003 r. o godz.1030 w miejscu składania ofert.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział wykonawca spełniający warunki określone w specyfikacji przetargu.


Data powstania: środa, 24 wrz 2003 11:23
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2003 11:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 paź 2003 08:16
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2585 razy