BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z późn. zm. z 2002r Dz.U 23,poz.220, Dz.U. Nr 62, poz

Wójta Gminy Wizna z dnia 07 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art.35  ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) Wójt Gminy ogłoszą co następuje :

Z zasobu nieruchomości  Gminy przeznaczone zostały  do zbycia   w formie przetargu nieograniczonego ustnego  nieruchomości :

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w 2009 roku

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości w.g Księgi Wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg. rejestru niruchomości

Powierz -chnia

Nieruchomości

       ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Informacja  o przeznaczeniu do sprzedaży

Termin

 Do zlożenia wniosku przez osoby którym przysługuje  pierwszeństwo nabycia

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

1.

 

 

   

 

 KW    28708

Sąd Rejonowy w Łomży

 

 

Dz.Nr  362/4

 

 

0,0497

Działka położ.na terenie wsi Wizna ul. Szosa Białostocka po b. GS  Zabudowana  budynkiem użytkowym, wcześniej wykorzystywanym do działalności handlowej  .

Dojazd do działki  z obciążonej dojazdem dz. nr 363/2

 

Dla nieruchomości nie ma planu zagospodarowan-ia   przestrz. W.g decyzji o warunkach zabudowy  funkcja zabudowy :handlowa i usługowa.

.                         

 

 

24 300,00

Sprzedaż  w trybie  nieograniczonego przetargu pisemnego.

 

Nie dotyczy

 

 

 

Data powstania: wtorek, 11 sie 2009 12:27
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2009 12:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 14:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2145 razy